fredag 7 december 2012

7Här kommer ett litet hjärta jag virkat. Here comes a little heart I made.
 
Svenska
 1. 6fm
 2. 6fm
 3. 1fm, 2i1 (9)
 4. 1 enkelt varav
 5. 2fm, 2i1 (12)
 6. 1 enkelt varv
 7. 1fm, 2i1 (18)
 8. 1 enkelt varv
 9. 2fm, 2i1 (24)
 10. 3fm, 2i1 (30)
 11. 4fm, 2i1 (36)
 12. 17fm, 2>1 över mitten till andra sidan så att ”hålet” delas i två.
13-14. 2 enkla varv
15. 1fm, 2>1 (12)
16. 2>1 tills den sluts
 
Upprepa varv 13-16 jämte den första ”bucklan”
 
English
 
 1. 6sc
 2. 6sc
 3. 1sc, 2in1 (9)
 4. 9sc
 5. 2sc, 2in1 (12)
 6. 12sc
 7. 1sc, 2in1 (18)
 8. 18sc
 9. 2fm, 2in1(24)
 10. 3sc, 2in1 (30)
 11. 4sc, 2in1 (36)
 12. 17sc, 2in1 over the middle to the other side so that the “hole” will part into two
13-14. 17sc
15. 1sc, 2>1 (12)
16. 2>1 until the end
 
Repeat row 13-16 next to the first “bubble”
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar