söndag 27 januari 2013

Fisk/fish


Clownfisken Carro
Den här fisken fick Carro i julklapp
eftersom hon älskar filmen Hitta Nemo!
 

Kropp

Orange garn

 1. 6fm
 2. 2i1 (12)
 3. 1fm, 2i1 (18)
 4. 2fm, 2i1 (24)
 5. 3fm, 2i1 (30)
 6. 4fm, 2i1 (36)
 7. 5fm, 2i1 (42)
 8. 6fm, 2i1 (48)

9-11. 3 enkla varv

Svart garn

12. 1 enkelt varv

Vitt garn

13-14. 2 enkla varv

Svart garn

15. 1 enkelt varv

Orange garn

16-20. 5 enkla varv

Svart garn

21. 1 enkelt varv

Vitt garn

22-23. 2 enkla varv

Svart garn

24. 1 enkelt varv

Orange garn

25. 6fm, 2>1 (42)

26. 1 enkelt varv

27. 5fm, 2>1 (36)

Svart garn

28. 4fm, 2>1 (30)

Vitt garn

29. 1 enkelt varv

Svart garn

30. 3fm, 2>1 (24)

Orange garn

31. 1 enkelt varv

32. 2fm, 2>1 (18)

33. 1 enkelt varv

34. 1fm, 2>1 (12)

35. 1 enkelt varv

36. 2>1 (6)

 
Stor ryggfena

 1. 8lm, vänd
 2. 1 enkelt  varv, vänd
 3. 5st, 1sm, 7st, 1sm, 5st, 1sm, 1lm vänd

Svart garn

 1. 1 enkelt varv
 
Fenor X3 (1 stjärtfena)

 1. 6lm, vänd
 2. 2i1, 3fm, 2i1 (7), vänd
 3. 2i1, 5fm, 2i1 (9) vänd
 4. 2i1, 7fm, 2i1 (11) vänd
 5. 2i1, 9fm, 2i1 (13) vänd
 6. 2i1, 11fm, 2i1 (15)
 7. 4st, 1sm, 5st, 1sm, 4st, 1sm, 5st, 1sm, 4st, 1sm, vänd

Svart garn

 1. 1 enkelt varv

 Lite ryggfena

 1. 5lm, vänd
 2. 4st, 1sm, 4st, 1sm, vänd

Svart garn

 1. 1 enkelt varv

 Ögonvitor X2

 1. 6fm
 2. 2i1 (12)
 3. 1fm, 2i1 (18)

 
Irisar X2

 1. 6fm
 2. 1fm,2i1 (9)

 
Carro the Clownfish
I gave this fish to Carro (Caroline)
as a christmas gift because she loves
the movie finding Nemo

 
Body

Orange yarn

 1. 6sc
 2. 2in1 (12)
 3. 1sc, 2in1 (18)
 4. 2sc, 2in1 (24)
 5. 3sc, 2in1 (30)
 6. 4sc, 2in1 (36)
 7. 5sc, 2in1 (42)
 8. 6sc, 2in1 (48)

9-11. 48sc (48)

Black yarn

12. 48sc

White yarn

13-14. 48sc

Black yarn

15. 48sc

Orange yarn

16-20. 48sc

Black yarn

21. 48sc

White yarn

22-23. 48sc

Black yarn

24. 48sc

Orange yarn

25. 6sc, 2>1 (42)

26. 42sc

27. 5sc, 2>1 (36)

Black yarn

28. 4sc, 2>1 (30)

White yarn

29. 30sc

Black yarn

30. 3sc, 2>1 (24)

Orange yarn

31. 24sc

32. 2sc, 2>1 (18)

33. 18sc

34. 1sc, 2>1 (12)

35. 12sc

36. 2>1 (6)

 

 Big dorsal fin

 1. 8ch, turn
 2. 7sc, turn
 3. 5dc, 1sl st, 7dc, 1sl st, 5dc, 1sl stm, 1ch turn

Black yarn

      4. ”sc until the end”

 

  Fin X3 (1 "tail")

 1. 6ch, turn
 2. 2in1, 3sc, 2in1 (7), turn
 3. 2in1, 5sc, 2in1 (9) turn
 4. 2in1, 7sc, 2in1 (11) turn
 5. 2in1, 9sc, 2in1 (13) turn
 6. 2in1, 11sc, 2in1 (15) turn
 7. 4dc, 1sl st, 5dc, 1sl st, 4dc, 1sl st, 5dc, 1sl st, 4dc, 1sl st, turn
     Black yarn

 1. “sc until the end”

 Small dorsalfin

 1. 5ch, turn
 2. 4dc, 1sl st, 4dc, 1sl st, turn

Black yarn

 1. “sc until the end”

 
Eyes X2 (white)

 1. 6sc
 2. 2in1 (12)
 3. 1sc, 2in1 (18)

 Iris X2

 1. 6sc
 2. 1sc, 2ni1 (9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar